poniedziałek, 2 maja 2011

British Museum

Z braku czasu i z braku znajomosci miasta, spowodowało, że zwiedziłam tylko British Museum. Ale obiecuję nadrobić to w niedalekiej przyszłości. A tutaj prezentuję zdjęcia :D :

Uwagi: Gdy się wchodziło, nie wiadomo, gdzie patrzeć, tyle ciekawych rzeczy było. Niesamowite!
***


For lack of time and unknown city, meant that only toured the British Museum. But I promise to catch up in the near future. And here I present pictures: D

Notes: When you fall inside, do not know where to look, so many interesting things there. Incredible!Welcome
More information you can see: British Museum