piątek, 24 grudnia 2010

Merry Christmas!


The magic of Christmas
never ends and its greatest
of gifts are family and friends...

Best Whishes for a very Merry
Christmas and a happy
New Year! 

***Magia Bożego Narodzenia
nigdy się nie kończy, a jej największym
prezentem są rodziny i przyjaciele ...

Najlepsze życzenia i bardzo wesołych
Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku!


***

:)